ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

 • ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ
 • ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ
 • ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
 • ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΚΟΤΥΛΗΣ
 • ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ/ΠΟΔΙΟΥ
 • ΟΓΚΟΣ, ΚΥΣΤΗ
 • ΡΗΞΗ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
 • ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ
 • ΨΕΥΔΟ-ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ

Διατίθενται ξηρά ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα, λυοφιλισμένα από ζώντα δότη με τρισδιάστατη πορώδη δομή και υψηλές οστεοεπαγωγικές ιδιότητες με διαδικασία επεξεργασίας και υψηλής ασφάλειας, σπογγώδη, φλοιοσπογγώδη και ημί-φλοιοσπογγώδη, σε διάφορες μορφές (κύβοι, μπλοκ, κόκκοι, δακτύλιοι κ.α.) και όγκους (5cc, 10cc, 15cc)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Allogenic Tissue of Human Origin

 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΒΙΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Μεμβράνη χοίρειου κολλαγόνου και ελαστίνης, cell-free, αποκατάστασης χόνδρινων, οστεοχόνδρινων ελλειμάτων και αναγέννησης υαλωδών (hyaline-like cartilage) χόνδρων για την αναγέννηση του χόνδρου και για αρθροσκοπική εφαρμογή, ενός σταδίου, βιο-απορροφήσιμη, διπλής όψης, σε διάφορες διαστάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Cartimaix – A two-sided Μembrane 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ/ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

 • ΚΡΑΝΙΟ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (CMF)

Διατίθενται ξηρά ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα, λυοφιλισμένα από ζώντα δότη με τρισδιάστατη πορώδη δομή και υψηλές οστεοεπαγωγικές ιδιότητες με διαδικασία επεξεργασίας και υψηλής ασφάλειας, σπογγώδη, φλοιοσπογγώδη και ημί-φλοιοσπογγώδη, σε διάφορες μορφές και όγκους (0.5cc, 1cc, 3cc)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Dental Line Catalogue

 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Διατίθεται βιο-απορροφήσιμη συνθετική μεμβράνη κολλαγόνου, (βραδείας απορρόφησης 12-16 εβδομάδες), διπλής όψης, αποτελούμενη από πλέγμα ινών χοίρειου κολλαγόνου και ίνες χοίρειας ελαστίνης για αποκατάσταση – αναγέννηση οστικών και ιστικών ελλειμμάτων σε διάφορες διαστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Remaix – The resorbable matrix 

Η DMPS LTD είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κατασκευαστικών οίκων C+TBA, DIZG και Matricel στην Ελλάδα.

Scroll to Top