ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ

  • ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
  • ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΩΛΕΝΗΣ

Τα δυο οστά του αντιβραχίου (κερκίδα και ωλένη) αρθρώνονται μεταξύ τους στο άνω και κάτω πέρας, ώστε να επιτρέπεται η περί τον άξονα τους περιστροφή. Στα κατάγματα του αντιβραχίου, διαταράσσεται το μήκος των οστών αυτών με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του άνω άκρου. Η μη αποτελεσματική ανάταξη των καταγμάτων του αντιβραχίου επηρεάζει τον πρηνισμό και υπτιασμό του χεριού. Οι προ-κυρτωμένες και ευθείες πλάκες, έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την ανατομική ανάταξη των καταγμάτων του αντιβραχίου. Με πολλές επιλογές στερέωσης, ο χειρουργός μπορεί να αντιμετωπίσει εξίσου απλά και σύνθετα κατάγματα. Όλες οι οπές των πλακών έχουν επιλογές κλειδώματος πολλαπλών κατευθύνσεων για την ευκολότερη αντιμετώπιση μικρών καταγμάτων. Επιπλέον, οι οπές των πλακών προσφέρουν το πλεονέκτημα του κλειδώματος και της συμπίεσης σε ένα βήμα. Τα ατραυματικά άκρα της πλάκας βοηθούν στη μείωση της τάσης στο οστό και οι πλάκες παρέχουν υψηλή σταθερότητα στον άξονα έχοντας χαμηλό προφίλ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Forearm

Η DMPS LTD είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου Medartis στην Ελλάδα.

Scroll to Top