ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΠΟΥ

  • ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
  • ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΩΛΕΝΗΣ
  • ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΩΛΕΝΗΣ
  • ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΥ
  • ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΚΑΡΠΟΥ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ

Ο καρπός είναι μια πολυσύνθετη άρθρωση. Αποτελείται από τον καρπό, την περιφερική ωλένη και την περιφερική κερκίδα. Τα κατάγματα της περιφερικής κερκίδας είναι από τα συχνότερα κατάγματα στο ανθρώπινο σώμα. Εάν ένα τέτοιο κάταγμα δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία, δυσκαμψία και παραμόρφωση του καρπού. Τα κατάγματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση τοποθετώντας πλάκες τιτανίου σε διαφορετικά σχέδια, μήκη και πλάτη για παλαμιαία, ραχιαία και/ή πλάγια προσέγγιση. Οι πλάκες αυτές είναι ανατομικά σχεδιασμένες για βέλτιστη σταθεροποίηση των καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδας και ωλένης, διορθωτικές οστεοτομίες καθώς και για αρθρόδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Wrist

Στην εξωτερική οστεοσύνθεση, ειδικές συσκευές τοποθετούνται εξωτερικά με βελόνες στο οστό και λειτουργούν ως νάρθηκες σταθεροποίησης του κατάγματος συγκρατώντας το με μεταλλικά πλαίσια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Trauma Extrimities Mutifix

Τέλος, οι μετατραυματικές παθήσεις του καρπού μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ολική αρθροπλαστική καρπού, όπου κρίνεται απαραίτητο. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει έναν ευκίνητο και χωρίς πόνο καρπό, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της εξάρθρωσης, της χαλάρωσης και της οστεόλυσης. Κάθε εμφύτευμα της αρθροπλαστικής είναι διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη, ώστε να επιτρέπεται η σωστή τοποθέτηση και η όσο το δυνατόν πιο πιστή αντιγραφή του κανονικού εύρους κίνησης του καρπού. Πλεονέκτημα του συστήματος αθροπλαστικής είναι η μετέπειτα δυνατότητα για μετατροπή σε ολική αρθρόδεση καρπού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Wrist Joint Prosthesis System

Η DMPS LTD είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κατασκευαστικών οίκων Medartis, NCS και Swemac στην Ελλάδα.

Scroll to Top